Nominasjonskomiteen i Sogn og Fjordane

Av Gunn Bente Levik, 15.05.2018

14 mai var det val på nominasjonskomiteen i Sogn og Fjordane

Nominasjonskomiteen som består av leiar,  4 medlemmar og 4 varamedlemmar, har som oppgåve å førebu val av fylkesstyret og fylkesleddet sine delegat til NSF sitt landsmøte. Komiteen lager innstilling til val som skal gjennomførast i NSF Sogn og Fjordane sitt fylkesmøte i mars 2019.

Føljande kandidatar vart valt:

Medlem: Iselin Hillersøy Tvenge
Medlem: Anne-Margrethe Hjertenes
Medlem: Christine Toft Figenschau
Medlem: Nina Kristin Holen
Medlem: Laila Aarnes

1.vara: Britt Aarbergsbotten
2.vara: Berit M. Johanssen Hornes
3.vara: Siri Heggen
4.vara: Tom Nordstrand