Gitte Slåtta - vinner av Sykepleierprisen 2018

Av Lene Topper, 16.05.2018

Fylkesstyret har vedtatt at vinneren av sykepleierprisen 2018 er Gitte Slåtta. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut ved DPS ambulant team, Sykehuset Telemark HF.

NSF Telemark gratulerer så mye:-)

Begrunnelsen kan du lese ved å klikke deg videre! 

Prisvinneren oppnår kriteriene på følgende måte:

•Årets vinner av sykepleierprisen er en godt kjent sykepleier i hele psykiatrien ved Sykehuset Telemark. Gitte har stått på for pasienter og pårørende i mange år.

 

•Gitte er meget uredd og tydelig i sin framtreden og gir klare tilbakemeldinger. Samtidig har hun et stort varmt hjerte, noe som gjør at hun kan samarbeide med alle profesjoner. Hun står på for at kollegaer med videreutdanninger skal få bruke dette i klinisk arbeid, og heier andre sykepleiere opp og fram!

 

•Gitte er pådriver for å utvikle og opprettholde en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av kvalitet. Hun fremmer og anvender kunnskapsbasert praksis og forskning, og er en svært populær kontaktsykepleier for studentene.

 

•Gitte er en kunnskapsrik sykepleier som i tillegg til videreutdanning som psykiatrisk sykepleier, har tatt et tverrfaglig utdanningsprogram i «Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser».  Hun har utdanning innen kognitiv terapi som hun mer enn gjerne lærer bort til sine kollegaer. Hun er også utdannet veileder, og anvender sin kunnskap aktivt til å veilede kollegaer og pasienter.

 

•Gitte var i 2002 med på å starte DPS Akutteam ved Sykehuset Telemark, som et av de 4 første akutteamene i Norge, og har i den henseende vært meget innovativ og framsynt i forhold til en sykepleiefaglig tjeneste som i dag er etablert ved hvert helseforetak. Hun har i lange perioder vært teamleder ved DPS akutt og har i tillegg hatt ansvar for internundervisning i DPS Skien, hvor hun blant annet har undervist turnusleger i suicidalvurderinger. Gitte har sittet i flere arbeidsgrupper på sykehuset hvor man har sett på selvmordsforebygging, temaer rundt rus, akutt-tjenester og bruk av tvang.
 
•Gitte har fra 2015 vært medlem av Helse- og Omsorgsutvalget i Porsgrunn kommune og sitter i bystyret i Porsgrunn, og i kraft av sine verv jobber hun for en bedre helsetjeneste for alle.

 

•Gitte har vært leder av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i Telemark (NSF-SPoR) fra 2006. der hun gjør en imponerende jobb. I den tiden hun har vært leder av SPoR har hun sammen med styret arrangert flere store fagdager lokalt og ikke minst landskonferansen i Psykisk helse og Rus- 2016.

 

•En tidligere leder av Gitte sier følgende om henne: Gitte Slåtta er en verdig vinner av sykepleierprisen. Hun er erfaren innenfor feltet, engasjert og ansvarsbevisst. Hun er veldig direkte i tonen og legger ikke noe imellom, men er åpen for diskusjon. Hun kan være riv ruskende uenig, men er lojal så lenge hun ser det er til det beste for pasienten. Gitte tar naturlig ansvar og når hun snakker- da lytter de andre.

 

•Gitte er en meget god rollemodell som har tatt NSF sitt slagord: modig- stolt og tydelig som sitt eget!