Den internasjonale kreftsykepleiedagen

Av Tanja Yvonne Alme, 18.05.2018

I dag markerer vi den internasjonale kreftsykepleie dagen. Gratulerer til alle kreftsykepleiere.

Vi ønsker i annleding dagen  å sette fokus på behovet at kreftsykepleierskompetanse. Vi legger ved et innlegg skrevet av leder og nestleder i FKS. Del gjerne. 

Gå gjerne inn på nettsiden til EOns og les mer om den interansjonale kreftsykepleiedagen. Oppfordrer våre medlememmer til å markere dagen bla på sosial medier. 

https://www.europeancancernursingday.com/