Fagkafe 24.april

Av Inger Stulen, 24.05.2018

Faggruppene i Vestfold hadde invitert til fagkafé og mange engasjerte medlemmer deltok for å høre kreftsykepleier Marit Bjelland

Tema for kvelden var sykepleie og behandling ved livets slutt. 32 engasjerte sykepleiere hadde funnet veien til vårt luftige fylkeskontor der Marit Bjelland stod for det faglige innholdet. Marit Bjelland er kreftsykepleier og jobber på poliklinikken for onkologi og palliasjon på sykehuset i Vestfold, også omtalt som palliativt team.

Marit fortalte litt om hvem som jobber på poliklinikken, og hvordan de samarbeider både med pasienter, pårørende og helsepersonell. I tillegg til basen på sykehuset der de også er innom flere avdelinger, jobber de mye ut mot kommunene og ikke minst er hjemme hos pasienten. Hun tok oss gjennom hvordan moderne palliativ behandling integreres gjennom hele sykdomsforløpet til pasientene, fra aktiv behandling til smertelindring og angstdemping. Kommunikasjon med pasienter og pårørende, og samhandling mellom helsepersonell var også et tema som var oppe og ble diskutert blant deltagerne.

Alle sykepleierne som var tilstede var unisone om at dette hadde vært en bra kveld. Vi takker Marit Bjelland for at hun tok seg tid til å lage en interessant og nyttig fagkafe.

Fagkafeen er et samarbeid mellom faggruppene i NSF Vestfold, der lederne for faggruppene samles jevnlig. Faggruppen forum for kreftsykepleiere ved leder Irene Vivian Bjällhag hadde lagt inn litt ekstra arbeid denne gang. Det planlegges ny fagkafe til høsten og vi ønsker dere hjertelig velkommen. Tidspunkt og tema kommer, så følg med på NSF Vestfold sine sider, både hjemmeside og på facebook.    

 Sykepleie og behandling ved livets slutt 24.04.18