ENSA

Av NSF, 29.05.2018

NSF Student deltok på årsmøte til ENSA 19.-21. oktober 2015. Norge søkte også om å få være medlem av ENSA, og ble godkjent som medlem av ENSA. Dette vil gi NSF Student muligheten til å være med å påvirke sykepleierutdanning internasjonalt. ENSA har i år blitt en lovlig organisasjon og Norge har vært svært delaktig i denne prosessen. NSF Student har sittet med visepreseident i ENSA i tre perioder, i perioden 2015/2016 har NSF Student sittet med president i ENSA, og vi har nå gleden av at en av representantene i NSFs studentstyre ble valgt som visepresident av ENSA for perioden 2016/2017.