Ekstraordinært valg av HTV ved SiV

Av Morten Falkenberg, 06.06.2018

FTV Tone Woll Buer slutter ved SiV 01.08.18, og medlemmene må velge ny HTV for perioden frem til 28.02.19. Medlemsmøte med valg avholdes 21.06.18.

Alle medlemmer registrert i vårt medlemsregister med stilling ved SiV, og som har registrert e-postadresse, har anledning til å forhåndsstemme frem til 20.06.18 kl 12.00. De har mottatt en e-post om dette. Hvis ikke, sjekk spam-filter først.

Les mer om de fire kandidatene på denne siden.

Lise Nordahl, stedfortreder for FTV og HTV, trer inn i FTV-vervet. Kari Merete Saltvik fortsetter i sitt HTV-verv.

Ved en beklagelig feil falt en av kandidatene ut når dette ble sendt ut første gang 06.06. Nå er alle kandidater på plass. Disse fire kandidatene stiller til valg på det ledige HTV-vervet (i alfabetisk rekkefølge):

Ved å klikke på navnet deres kan du åpne deres presentasjon av seg selv.