Avslutter samarbeidet i Uganda

Av NSF, 11.06.2018

NSF avslutter sitt samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) i Uganda. Bakgrunnen for beslutningen, som ble tatt av NSFs forbundsstyre, er at regnskapet for 2017 viser betydelige avvik blant annet i form av udokumenterte kostnader. 

Dette betyr at UNMU ikke har klart å utvikle seg i den retningen NSF hadde håpet på. NSF informerte UNMU om beslutningen i et brev adressert til UNMUs styre onsdag 6. juni.

NSF synes det er beklagelig å måtte avbryte kontraktsperioden, men stiller strenge krav til økonomistyring og ser svært alvorlig på avvikene.