55 prosent heltidsstillinger i mai 2018

Av NSF, 10.06.2018

I mai 2018 ble det utlyst 1991 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1090 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

Det ble i mai 2018 utlyst til sammen 2289 sykepleierstillinger på nav.no. 1090 var heltidsstillinger. 802 var deltidsstillinger, mens 298 av stillingene var ekstravakter eller sesongarbeid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 sørget for at alle utlyste sykepleierstillinger på nav.no blir registrert. 

Se hele statistikken i vedleggene.

Det er store variasjoner mellom ulike kommuner og helseforetak.