Fagkonferansen 2019

Av Vigdis Haugan, 10.06.2018

Styret er i full gang med planleggingen av fagkonferansen 25.-26.mars 2019. Basert på evalueringer av konferansen 2018 blir tema blant annet mobbing, motivasjon, integrering og mestring i skolen.