Likestilling i helse- og omsorgssektoren

Av NSF, 13.06.2018

- Skal vi rekruttere gutter må vi snakke tydelig om kompetanse, ansvar og muligheter. Politikerne må slutte å snakke om varme hender, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Helsestasjon for gutter, KS, Norsk Studentorganisasjon, Fødeavdelingen ved Rikshospitalet, OsloMet Helsefag og Norsk Sykepleierforbund (NSF) var onsdag invitert til barne- og likestillingsminister Helleland for å snakke om likestilling i helse- og omsorgssektoren.

På vegen av NSF overleverte Kopperstad Bratseth et notat (se vedlegg) til Helleland som tar opp flere sider ved likestillingsspørsmålet i helse- og omsorgssektoren. Notatet viser blant annet til strukturelle likestillingsutfordringer, vedvarende likelønnsgap og stabilt deltidsmønster. Det tar også opp temaet rekrutering av menn og peker på viktigheten av informasjon og bevisstgjøring, kjønnsnøytrale titler og kjønnspoeng.

Under møtet med Helleland snakket nestlederen om at det er de samme tiltakene som gjør sykepleieryrket attraktivt for både menn og kvinner.

- De viktigste virkemidlene er økt lønn, bedre bemanning, faste og hele stillinger, kompetanseutvikling og en mulighet til å balansere jobb og omsorgsforpliktelser. Skal vi iverksette særlige tiltak for å rekruttere menn er det viktig at disse sees i et helhetlig likestillingsperspektiv. Vi må se på sektorens strukturelle utfordringer, sa Kopperstad Bratseth.