Møte for HTV i kommuner som skal sammenslåast.

Av Ståle Evald Ræstad, 13.06.2018

I dag har kommuner som er i ein sammenslåingsprosess, eller som kan tenkast å komme i ein sammenslåingsprosess, samla på fylkeskontoret i Molde.

For anledninga hadde NSF Møre og Romsdal fått på plass ei erfaren HTV frå Sandefjord kommune. Camilla Botne har vore HTV i Stokke kommune, men vart i år HTV i Sandefjord kommune. Ho hadde derfor ein god del å fortelje til våre HTV i forhold til utfordringar opp mot den prosessen som våre tillitsvalgte og medlemmar vil stå ovanfor.

Det vil bli fleire møter på temaet iløpet av året, både sentralt og lokalt. Dette for å sikre ei god hjelp på vegen inn i ei krevjande omstilling.