Endringer i ledelsen i Sentralt fagforum

Av Espen Gade Rolland, 18.06.2018

Frank Oterholt går av som leder i Sentralt fagforum og gir stafettpinnen til Edel Bruun Bastøe.

Frank har vært leder for Sentralt fagforum siden 2010. Han går av i juni og vender hjem til Grimstad der ny jobb venter ved Universitetet i Agder.

 

Fellesskap

Frank har vært opptatt av å bygge en kultur og et fellesskap mellom faggruppene.

– Det har vært viktig for meg å skape et godt arbeidsfellesskap blant de ulike faggrupper, og fokusere på det som er felles. Sammen skaper vi et viktig grunnlag som vi bidrar inn i organisasjonen med, sier Frank.

Hjemme i Agder venter ny jobb over sommeren ved Universitet i Agder, der han skal jobbe for at sykepleierutdanningen skal bli et senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen med SFU ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010 og forvaltes av NOKUT.

 

Vil savne NSF

Selv om Frank ser mange fordeler med å flytte hjem til Grimstad, er det flere ting han vil savne i NSF.

– Jeg kommer til å savne alle de fantastiske folkene som jobber her. Jeg har aldri vært på en arbeidsplass med så mange hyggelige mennesker. Også vil jeg savne noen av utfordringene vi har jobbet med. Vi har fått gjort mye i Sentralt fagforum, men fortsatt er det en del som gjenstår, som jeg gjerne skulle ha jobbet videre med. 

Frank setter stor pris på at det er Edel Bruun Bastøe som tar over ledervervet.

– Jeg er veldig glad for at det er Edel som tar over, med sin lange erfaring og klokskap.

 

Vil videreutvikle samarbeidet

Edel har vært nestleder i Sentralt fagforum og leder i faggruppen for sykepleiere i ortopedi. Sistnevnte tar hun tar permisjon fra nå.

– Faggruppene er hjertebarnet mitt. Å være leder for Sentralt fagforum er en spennende utfordring for meg, så dette gleder jeg meg til å ta fatt på. For meg er det viktig å videreutvikle samarbeidet mellom faggruppene og finne gode løsninger for ressursene de forvalter. Det blir også viktig å fortsette å være et bindeledd mellom faggruppene og resten av organisasjonen, sier Edel.

 

Vi ønsker Frank og Edel lykke til med nye oppgaver!