Ny rådgiver på fylkeskontoret i Buskerud

Av Live Bergflødt Gusfre, 18.06.2018

Trude Hansen starter som ny rådgiver på fylkeskontoret i Buskerud 1.august.

Trude kommer fra Drammen sykehus der hun har vært hovedtillitsvalgt siden august 2016.

Trude Hansen har lang erfaring som sykepleier og tillitsvalgt for NSF.  Hun var ferdig utdannet sykepleier i 1998. Jobbet først 4,5 år i hjemmesykepleien i
Svelvik før hun begynte på barneavdelingen i Drammen hvor hun har vært siden.
Trude har erfaring som tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Svelvik kommune, og har vært plasstillitsvalgt på barneavdelingen i Drammen i flere år før hun ble hovedtillitsvalgt i 2016.

Trude sier at det har vært veldig spennende og læringsrikt å være hovedtillitsvalgt og hun ser at det er mange erfaringer hun kan ta med seg inn i rollen som rådgiver. Hun gleder seg veldig til å starte i jobben som rådgiver ved fylkeskontoret i Buskerud.