Ny hovedtillitsvalgt på Drammen sykehus

Av Live Bergflødt Gusfre, 19.06.2018

Cecilie Føreland er ny hovedtillitsvalgt på Drammen sykehus. Hun overtar vervet etter Trude Hansen.

Hun har skrevet følgende presentasjonm av seg selv:  

Jeg heter Cecilie Føreland og er 40 år. Jeg er gift, og har tre sønner mellom 9 og 15
år. Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 2001 og begynte da å jobbe på
drammen sykehus. Fra 2008 til 2013 jobbet jeg i hjemmesykepleien og var
tillitsvalgt for NSF de fem årene jeg jobbet der. Så jobbet jeg en periode på
legekontor før jeg fra 2015 var tilbake på Drammen sykehus. Har vært
plasstillitsvalgt på øyeavdelingen siden 2017. Underveis har jeg også tatt
videreutdanning i diabetes og flerkulturelt helsearbeid.

Vi ønsker Cecilie lykke til i vervet!