Akuttdagene 2018. Program

Av Siw Andrea Todal, 19.06.2018

Dag 1

8.00-8.45 Reg. og besøk hos utstillere.

8.45-9.15 Åpning av Akuttdagene 2018.

9.15-9.45 «Akuttprosjektet i Vestfold» ved Runar Danielsen, senterleder medisinsk klinikk SIV.

9.45-10.20 «Akuttkjeden i Telemark» ved Kine Jordbakke, prosjektleder og spesialist i allmennmedisin.

10.20-10.40 Pause.

10.40-11.55 «Barn i vannet» kasustikk ved Morten Askevold, aut. ambulansefagarbeider ved prehospital avd STHF, Knut-Eirik Heltne, LIS ved barneavd STHF og Gunnar Kristoffer Bentsen, overlege ved barneanestesiavd OUS-Rh.

11.55-12.15 Pause.

12.15-12.45 NAKOS, Norsk hjertestansregister?

12.45-13.45 Lunsj.

13.45-14.45 «10 ting du må kunne om akutt-geriatri» signert Guro Brustad, spesialsykepleier akuttmottaket STHF med mastergrad klinisk geriatrisk helsearbeid.

14.45-15.15 «Sepsis» ved Hilde Skudal, overlege på infeksjonsavd og prosjektleder for sepsispilot på sengepost STHF.

15.15-15.30 Pause.

15.30-16.00 Abstracts.

16.00-17.00 Debatt.

 

Lederforedrag:

10.40-11.55 «Hva betyr ledelse i en klinisk hverdag» ved Per Bleikelia, administrerende direktør og tilrettelegger Bærum sykehus.

11.55-12.15 Pause.

12.15-12.45 «Hvordan har innføringen av New Public Managemanet, (NPM) påvirket rammevilkårene for å utvikle ledelse i sykehusene?» Master oppgave av Ann-Iserid Vik, sykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF ved STHF, med master i ledelse.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.30 «Crowding» ved medisinsk klinikk SIV.

14.30-15.15 Foredrag kommer! Med Frank Hvaal

15.15-15.30 Pause.

15.30-16.00 Foredrag kommer!

 

 

Dag 2

8.00-8.30 Reg. og besøk hos utstillere

8.30-9.00 «Pasient erfaring etter opphold i akuttmottak» ved Elin Saga, sykepleier og PhD kandidat ved akuttsenteret SIV.

9.00-9.30 «Ikke tekniske ferdigheter» masteroppgave av Kjersti og Fiona fra SIV.

9.30-9.40 Informasjon om Akuttsykepleie utdanningen, ved Eirik Halsør, akuttsykepleier i akuttmottaket i Skien.

9.40-10.00 Pause.

10.00-10.45 «Vold i nære relasjoner» ved Merete Dokken Aastorp, familievernkoordinator sør-øst politidistrikt.

10.45-11.25 «Hvordan håndtere voldelige pasienter» ansatte fra psyk SIV.

11.25-11.45 Pause.

11.45-12.30 1. behandling av brannskader, plastkir STHF.

12.30-13.30 Lunsj.

13.30-14.15 CBRNE ved Espen Rostrup Nakstad, senterleder CBRNE senteret Ullevål.

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.30 Motivasjon.