Ja i uravstemningen i Staten

Av NSF, 19.06.2018

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Unio gjennomførte uravstemning for tariffområdet Staten (dette gjelder ikke NSFs medlemmer ved sykehusene som tilhører tariffområdet Spekter) i perioden 6.–15. juni. Om lag 14 prosent av medlemmene i tariffområdet avga stemme, og resultatet var entydig.

– Jeg er fornøyd med et så tydelig signal fra medlemmene. Samtidig skulle jeg ønske at svarprosenten hadde vært høyere, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat, i en kommentar til resultatet av uravstemningen.

Forhandlingsutvalget i Unio stat har enstemmig vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale.

Følgende brev er nå oversendt Riksmekleren