Nyttige tips om FERIE

Av Linda Bakkevoll, 25.06.2018

Selv om sommerværet glimrer med sitt fravær, er vi allerede i full gang med ferieavvikling rundt om på de ulike arbeidsstedene.

Her er noen viktige tips som kan komme til nytte!

Ferieavvikling og sykdom:

  • Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.
  • Dersom du blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. 

 

Endring av fastsatt ferie:

  • Dersom arbeidsgiver tilbakekaller deg fra ferie, eller at arbeidsgiver vil forskyve en allerede fastsatt ferie, må du be arbeidsgiver om å få det skriftlig med begrunnelses/dokumentasjon. Ta også kontakt umiddelbart med TV, HTV eller fylkeskontor for evt videre hjelp.

 

Har du andre spørsmål om ferie, kan du kontakte tillitsvalgte og/eller fylkeskontor. Du vil også finne nyttig informasjon på vår hjemmeside www.nsf.no under Ofte stilte spørsmål. Ferieloven finner du på www.lovdata.no

Fortsatt god sommer!