Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021

Av NSF, 26.06.2018

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.

NSF vant over Virke i Arbeidsretten i mars om forståelsen av hovedavtalen og retten til å velge tillitsvalgt.

– For NSF var det viktig at dagens rettigheter videreføres og ikke forringes, uttaler forbundsleder Eli Gunhild By.

– Hvordan hovedavtalen praktiseres er avgjørende og der det oppstår uenigheter om forståelse av dagens avtale lokalt må dette bringes inn for partene sentralt, slik at vi kan få ryddet opp i det.

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Hovedavtalen parallellavtalen 2018.pdf