Planlagt og faktisk bemanning i Hordaland

Av Mette Mikkelsen, 29.06.2018

VI har i både 2017 og 2018 gjennomført en undersøkelse av de faktiske forhold rundt bemanning i våre kommuner i Hordaland. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene 10 og 11.

Planlagt og faktisk bemanning