Fag- og forskningsartikler innen fagområdet vårt

Her har vi samlet de fag- og forskningsartiklene som er publisert på sykepleien.no fra 2017.
Vi legger gjerne ut relevante artikler fra andre også. Send gjerne en e-post med lenke til lah@nsf.no hvis dere vet om relevante artikler som kan delesDialogen med helsesykepleier gir unge mulighet til å pavirke egen helse
Aud Moen
15.08.19 Fagutvikling


Kunnskap kan gi ungdom bedre psykisk helse