Tar pasientsikkerheten på alvor

Visste du at det finnes et eget utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester? 19 slike senter finner vi rundt om i landet. Hordaland sitt senter finner du i Bergen, og vi fikk være med på samling når de jobbet med systematisk ledelse av pasientsikkerhet, i næringsnettverk med deltagelse fra 26 team fra tilsammen 19 kommuner.

Hensikten med læringsnettverket er å forebygge og forhindre  pasientskader som kan unngås. På samlingene blir deltagerne  introdusert for tiltakspakken, forbedringsverktøy og målemetoder  forankret i pasientsikkerhetsprogrammet I Trygge Hender 24/7.

Pasienter og brukere må involveres, og beslutninger som treffes  skal baseres på kunnskap. Det handler om å gå foran som et godt  eksempel, lytte til medarbeiderne, og å etablere en kultur for  åpenhet og lærende organisasjon, sier Kari Sunnevåg, som er leder i USHT Hordaland.

Arrangørteamet består av representanter fra Pensjonistforbundet  i Hordaland, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen og  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, så prosjektet er bredt forankret. Hensikten med nettverket er å forebygge og forhindre pasientskader som kan unngås. Deltagerne får praktiske tiltakspakker, forbedringsverktøy og målemetoder som er forankret i pasientsikkerhetsprogrammet "I Trygge hender 24/7".

På siste samling i Mars, fikk vi være tilhører når erfaringer skulle deles. Og erfaringene ble formidlet med entusiasme og faglig engasjement.

Siv-Merete Holdhus, engasjert i fag - og tillitsvalgt.

Særlig merket vi oss arbeidet som ble gjort i Samnanger. Der var det NSF Hordaland sin tillitsvalgte Siv-Merete Holdhus, som i sin sykepleiergjerning har deltatt i prosjektet. Hun presenterte funnene sammen med sin leder. Faglig forsvarlighet har blitt satt i høysetet, og de kunne melde at Samnangerheimen tar pasientsikkerheten på alvor.

 
 

NSF Hordaland gratulerer Siv-Merete og alle de andre deltagerne med flott gjennomført prosjekt, og ser fram til at dette skal komme pasienter, pårørende og kolleger til gode framover.

Vil du lese mer om utvilklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland? Følg lenken!