Nyvalgt studentstyre og ledelse for NSF Student

Av NSF, 27.06.2018

Årsmøtet 2018 har valgt nytt studentstyre og ledelse for perioden 2018-2019.

Lørdag 23. juni valgte Årsmøtet 2018 nytt studentstyre for NSF Student, samt ny ledelse som skal jobbe på fulltid ved Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor det neste året.

 

Studentstyret skal arbeide med politikken vedtatt av Årsmøtet 2018, som er samlet i Studentpolitisk plattform. De skal også arbeide med innsatsområdene som ble vedtatt for det neste året.

Studentpolitisk plattform og innsatsområdene er tilgjengelige i sin helhet.

 

Det nye studentstyret til NSF Student for 2018-2019 består av:

 

 

 

 Studentleder

 Trine Skaar

 E-post: trine.skaar@nsf.no

 Tlf: + 47 99525401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studentnestleder

 Sebastian Dahl

 E-post: sebastian.dahl@nsf.no

 Tlf: +47 46424638

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentstyremedlem

 Synne Eilertsen

 E-post: synnejulie@hotmail.com

 Tlf: +47 46544998

 

 

 

 

 

 

 

Studentstyremedlem

 Edel Marlen Taraldsen

 E-post: edelmarlen@hotmail.com

 Tlf: +47 92499051

 

 

 

 

 

 

 

Studentstyremedlem

Anja Abusland 

E-post: anja.ninasdotter@hotmail.com 

Tlf: +47 94822342

 

 

Studentstyremedlemudvig

 Ludvig Fløtra

 E-post: ludvig.flotra@hotmail.com

 Tlf: +47 98453723

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentstyremedlem 

Vegard Henden

E-post: vegard.henden@gmail.com  

Tlf: +47 41762201

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. varamedlem

Mathilde Olbrekk

E-post: mathilde.olbrekk@gmail.com

Tlf: +47 94891155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. varamedlem

Charlotte Parelius Tro

E-post: charlottepareliustro@gmail.com

Tlf: +47 45068577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. varamedlem

Ole-Martin Hjemaas

E-post: olehje89@gmail.com

Tlf: +47 94038479