Studentpolitisk plattform og innsatsområder for 2018-2019

Av Thea Martine Olsen, 27.06.2018

Årsmøtet 2018 har vedtatt revidert Studentpolitisk plattform og innsatsområder for perioden 2018-2019.

Studentpolitisk plattform er NSF Students øverste politiske dokument, og angir NSF Students politiske standpunkt i en rekke spørsmål.

 

Innsatsområdene er prioriteringene fra Årsmøtet 2018 til nyvalgt studentstyre for året som kommer, og rammer inn hvilke saker styret og ledelsen skal arbeide med i perioden.