Lokal faggruppe for ledere er etablert i Hordaland

Av Mette Mikkelsen, 29.06.2018

Vi er svært glad for at denne lokalgruppen nå er etablert.

Det har vært jobber med siden 2013 å få dette på plass. Takk til Lisbeth Viken Aasarmoen som har bistått i arbeidet gjennom årene sammen med fylkesleder og til rådgiver Gry-Tove Haugsdal som har bidratt fra kontoret sin side siste året.

Janne Halvorsen er valgt til leder i den lokale faggruppen for ledere.                                             Vi ser frem til godt samarbeid i fortsettelsen.