Rådet for sykepleieetikk

Av Anne Hansen Vartdal, 05.07.2018

Rådet for sykepleieetikk avholdt møte på Strand Hotell på Fevik  i juni. Her kan dere lese om saker og tema rådet har jobbet med siste halve året.

Junibrev fra Rådet for sykepleieetikk.

 

Hei til dere alle.

Rådet for sykepleieetikk avholder sitt junimøte og ønsker å informere om noe av det vi har jobbet med det siste halve året. Først av alt kan vi fortelle om et aktivt råd som mottar mange interessante saker. Det kan synes som om vi har en økende trend i saker som berører hvor grensene går mellom personlig/privat versus profesjonell relasjon mellom sykepleier og pasient. Disse sakene kan utfordre taushetsplikten, men vi ser også at sosiale media bidrar til dilemmaer som vi ikke har sett tidligere. Dette betyr at det stadig dukker opp nye problemstillinger og spørsmål til rådet. 

Rådet har i vår blant annet engasjert seg i debatten om bruken av benzodiazepiner, varsling i helsevesenet og etiske spørsmål knyttet til minoritetshelse. Rådets leder har vært på sykehjem og møtt ansatte som jobber der. Rådet skriver i Sykepleien og er synlige i media. Vi arbeider etter kapasitet med høringssvar og har i gitt innspill til NOU 2017:16 «På liv og død» og på prioriteringer i kommunehelsehelsetjenesten. På etikkfeltet skjer det mye og i hurtig tempo, eksempelvis innen bioteknologi. Vi har mye på hjertet og vi har kunnskap. Med økte ressurser kunne vi utrettet enda mer.

Vi fortsetter med våre podcastproduksjoner «Sykepleieprat». Vi har publisert fire med titlene: Godhet og håp, Barmhjertighet, En samtale om døden og Prioriteringer i sykepleie. Til nå er det registrert 4000 nedlastninger. Tematikken speiler godt flere av rådssakene vi mottar, og med podcastene kan vi nå ut til mange. Høstens planlagte tema er: Livskvalitet hos pasienter med hjemmerespirator, Helsesøster og familiens autonomi og Pårørenderollen. Vi har erfart at podcastene og vår etikkapplikasjon yrkesetikk.nsf.no er nyttige i refleksjonsundervisning i sykepleiepraksis- og utdanning.

I september arrangerer vi nettverkstreff for sykepleieetiske råd i Norden. Denne gangen har vi valgt å være på Sørlandet, vakre Strand Hotell Fevik. Tematikken for treffet er: «Fra ansiktets etikk til Facebook.». En del av programmet er besøk på UIA, Campus Grimstad og teknologiparken, hvor de blant annet programmerer roboter til etisk tenkning.

Rådet vil gjerne nå ut til fylkene. Vi utfordrer fylkeskontorene å planlegge etikkseminarer der Rådet for sykepleieetikk kan bidra. Vi rekker ikke alle fylkene i 2019 så her gjelder først til mølla.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer.

Hilsen Rådet for sykepleieetikk