Hvem blir året sykepleier i Akershus 2018?

Av Elin Lundby, 06.07.2018

Norsk Sykepleierforbund, Akershus deler ut prisen «årets sykepleier» for å sette fokus på medlemmer som utgjør en forskjell, som bidrar til utvikling og som fortjener å bli sett litt ekstra.

Har du en kollega som betyr noe ekstra? NSF Akershus vil gjerne synliggjøre og sette pris disse uvurderlige faglige spydspissene som i sin arbeidshverdag bidrar til å positivt fremme sykepleiefaget. Frist for å fremme kandidater er 20. august.

 Årets sykepleier

Sykepleieprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og stimulere til godt og inspirerende læringsmiljø for studenter og kolleger. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste av høy etisk bevissthet. Prisen deles ut til en sykepleier eller en gruppe av sykepleiere/enhet som har vært med på å utvikle sykepleierfaget i et klinisk/praktisk, teoretisk og fagutviklende perspektiv. Prisen kan tildeles medlem/medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Akershus som utmerker seg ved å:

  • Tar ansvar for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av kvalitet
  • Styrker det faglige nivået som modell og inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter
  • Deltar aktivt i veiledning av studenter og kolleger
  • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende
  • Opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet og etisk standard blant kolleger og studenter
  • Skaper en kultur som fremmer samarbeid

Nominer din(e) kandidater til Årets sykepleier ved å sende inn din(e) nominerte med navn, arbeidssted og begrunnelse til e-post:

sykepleierpriseneakershus2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

Prisen består av et gavekort og et bilde – samt heder og ære.

Forslagsstillere kan være sykepleiere, studenter, ledere og andre med god kjennskap til sykepleieren (- e) og praksis. Juryen består av 3 medlemmer oppnevnt av fylkesstyret, hvorav en fra helseforetak, en fra kommunehelsetjenesten og en fra fylkesstyret.