Hvem blir året sykepleieleder i Akershus 2018?

Av Elin Lundby, 06.07.2018

Norsk Sykepleierforbund, Akershus deler ut prisen «årets sykepleierleder» for å sette fokus på medlemmer som utgjør en forskjell, som bidrar til utvikling og som fortjener å bli sett litt ekstra.

Har du en leder som betyr noe ekstra? Er du en del av et arbeidsmiljø hvor sykepleiefaget kan blomstre? NSF Akershus vil gjerne synliggjøre og sette pris disse uvurderlige faglige spydspissene som i sin arbeidshverdag bidrar til å positivt fremme sykepleiefaget. Frist for å fremme kandidater er 20 august

Lederprisen skal motivere og inspirere til god ledelse av sykepleietjenesten. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleiere som gjennom sin lederstil viser et helhetlig ansvar administrativt, faglig, juridisk og etisk. Prisen tildeles medlem av Norsk Sykepleierforbund Akershus som utøver ledelse av høy kvalitet:

  • Setter klare mål for sykepleiertjenesten
  • Har fokus på pasientens behov og når gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte
  • Stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø
  • Ivaretar hver enkelt ansatt
  • Skaper trivsel på arbeidsplassen
  • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og standard blant kolleger og studenter
  • Må ha arbeidet med aktiviteter knyttet opp mot innsatsområder i NSF Akershus handlingsplan

Nominer din kandidat til Årets sykepleierleder ved å sende inn din nominerte med navn, arbeidssted og begrunnelse til e-post:

sykepleierpriseneakershus2018@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

 

Prisen består av et gavekort og et bilde – samt heder og ære.

 

Forslagsstillere kan være sykepleiere, studenter, ledere og andre med god kjennskap til sykepleieren (- e) og praksis. Juryen består av 3 medlemmer oppnevnt av fylkesstyret, hvorav en fra helseforetak, en fra kommunehelsetjenesten og en fra fylkesstyret.