Flere kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet

Av NSF, 19.07.2018

I år er det rekordstor søkning til høyere utdanning i Norge. Også sykepleierutdanningene har en økning i antall søkere. Samtidig er det flere kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet i år.

– Dette er selvsagt gledelig. Sykepleie er et flott, interessant og viktig yrke. Et sikkert jobbvalg for fremtiden og en allsidig utdanning med mange muligheter, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth.

29.132 personer søkte sykepleiestudiet i år, det er 814 flere enn i fjor, en økning på 1,13 prosent. 6.995 har fått tilbud om studieplass i sykepleie, mot 6.917 i fjor, ifølge ferske tall fra Samordna Opptak. Gledelig er det at det var 1272 flere kvalifiserte søkere til studiet i år sammenlignet med i fjor, henholdsvis 25.382 mot 24.110.

Flere vil gjennomføre studiet
– Vi er svært fornøyd med at inntakskompetansen er så høy hos dem som kommer inn på sykepleiestudiet, sier Kopperstad Bratseth. Norsk Sykepleierforbund har jobbet for å skjerpe opptakskravene til sykepleieutdanningen, og fra neste års opptak innføres karakterkrav 3 i norsk og matematikk. – Vi vet at høyere inntakskompetanse betyr større sannsynlighet for å gjennomføre studiene, sier nestlederen.

Selv om juss og IKT er de store søknadsvinnerne, er det helsefagene som har fått tildelt flest studieplasser, noe som gleder minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

100 flere studieplasser
– Helsefag er vår største utdanning og er derfor svært viktig. Vi trenger flere i yrket, noe som også er bakgrunnen for at vi har opprettet 100 nye studieplasser i sykepleie, fordi det er så viktig, sier Nybø.

Litt flere menn
Av studieplassene som er tildelt i sykepleie, har 14,3 prosent menn fått disse, en økning på 0,5 prosent fra 2017, da 13,8 prosent av plassene ble tildelt menn.

– Det er en gledelig utvikling at flere menn ser potensialet i yrket. Skal vi sikre de beste sykepleierne for fremtiden, kan vi ikke bare rekruttere fra 50 prosent av befolkningen, sier Kopperstad Bratseth.

Bekymret for overopptaket
NSF er bekymret for det høye overopptaket, som i år er på 46,5 prosent, og belastningene dette gir på utdanningene. Dette betyr at det er tatt opp 46,5 prosent flere studenter enn det er godkjente utdanningsplasser til.

– At det taes opp så mange flere enn det er plass til gir også et økt press på praksisplassene, noe som igjen vil senke kvaliteten på praksisdelen av utdanningen, sier Kopperstad Bratseth.

Tilby hele stillinger
– For å løse sykepleiermangelen, nytter det ikke bare utdanne flere. Arbeidsgiver må også se på hva som tilbys de som allerede er utdannet. Vi trenger attraktive arbeidsgivere som tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst fulle stillinger, sier Kopperstad Bratseth.

NSF ønsker alle som er tilbudt plass lykke til med utdanningen!