Jordmødre til nybakte foreldre: – Ikke la mobilen komme mellom dere og babyen

Av nsf, 10.08.2018

Det sosiale samspillet mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling og tilknytning. Jordmødre advarer mot at avbrytelser og delt oppmerksomhet med mobilbruk kan skape utfordringer for samspillet mellom foreldre og barn.

Allerede når fødende kommer inn på fødeavdelingen, tar jordmødrene ved Oslo universitetssykehus opp foreldrenes mobilbruk etter fødsel. Også på barselavdelingen er det et tema.

Tidlig samspill mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling, både språklig, kognitivt og emosjonelt. Økende mobilbruk blant foreldre kan påvirke kvaliteten på samspillet, ved økt distraksjon og mindre oppmerksomhet til barnet. Foreldres mobilbruk er derfor et aktuelt tema for alle som arbeider med foreldre og barn. Vi erfarer at det er mangel på kunnskap om mulige skadevirkninger for barnet og hvordan slik informasjon best kan formidles til foreldre.

Størstedelen av befolkningen smarttelefon i dag, og mange bruker den aktivt til en mengde gjøremål. Slik aktivitet kan ta mye tid, og dette vekker bekymring for det familiære samspill.

– De aller fleste skjønner at de skal legge vekk mobilen og «være i øyeblikket,» slik vi råder dem til. Men det vil alltid være noen som lar mobilen bokstavelig talt komme mellom seg og den nyfødte babyen, sier Kristin Holanger, enhetsleder ved Svangerskap og Barsel Rikshospitalet -Fødeavdelingen OUS i et intervju med Aftenposten om temaet.

Holanger påpeker at den nyfødte babyen søker blikkontakt med foreldrene fra første stund. Hvis den lille stadig møter et bortvendt ansikt som stirrer ned i mobiltelefonen, gir babyen til slutt opp og får et apatisk uttrykk.

– Vi anbefaler at de skal nyte de første timene med babyen sin uten forstyrrende elementer. Det kan være lurt å bruke jungeltelegrafen: Å la andre ta seg av nødvendige, hyggelige beskjeder om den nye verdensborgeren som skal gis til familie og venner, sier hun.

– De færreste protesterer

Jordmor Holanger peker på skiltene med mobiltelefon med kryss over som henger i gangene. Hun har inntrykk av at mange synes det er deilig å ha en gyldig grunn til å la telefonen og sosiale medier ligge, og få fred til å konsentrere seg om babyen.

– De færreste protesterer. Men det er alltid noen som har vanskelig for å legge mobilen fra seg, sier hun.

– Vi tar opp mobilbruk med foreldre både på føde- og barselavdelingen, forteller enhetsleder Kristin Holanger ved Rikshospitalet OUS. Hun legger til at nybakte foreldre også må være bevisst sin mobilbruk etter oppholdet på barselavdelingen, i hele sped- og småbarnsperioden.

Holanger synes det er fint at profilerte og kjente mennesker, for eksempel bloggere, går foran med et godt eksempel og tar en pause fra sosiale medier.

– Er det blitt mindre krampaktig telefonbruk etter hvert som vi er blitt vant til smarttelefon og sosiale medier?

– Både ja og nei. Folk bruker mobilen svært mye nå, både til jobb og fritid. Det er jo kommet så mange nye sosiale medier å være til stede på etter hvert, så det krever sitt, sier hun.

Fakta: Samspill foreldre-barn

Barn har kapasitet til å inngå i sosial kommunikasjon med andre mennesker allerede fra fødselen.

Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn er svært viktig i en tidlig samspillsfase.

Bare en time gammel kan barnet etterligne forelderen og ta del i en dialoglignende kommunikasjon.

Barnet imiterer den voksne ved for eksempel å rekke tunge, gape og etterligne ansiktsuttrykk.

Spedbarnets kapasitet til å respondere og ta initiativ i samspill vil gradvis øke.

Ved to ukers alder vil spedbarnet kunne kommunisere med lyder og bevegelser.

Kilde: Fagartikkel i Sykepleien

Poster på Facebook straks barnet er ute

Kristi Hjelle, som inntil i vår var leder på Føde- og barselavdelingene ved OUS, har lenge vært opptatt av problemstillingen. Gjennom sine 35 år som jordmor så hun problemet med manglende blikkontakt utvikle seg i takt med mobilbruken.

– Vi har hatt tilfeller der det første kvinnen gjør når barnet er født, er å poste begivenheten på Facebook, sier hun.

– Det er lett å forstå at man vil fortelle om en stor begivenhet i livet. Men den viktige tilknytningen mellom mor og barn må ikke bli ødelagt av mobilbruk.

Vi prøver å forklare dette, men det er ikke alle som forstår betydningen av blikkontakt fullt ut. Vi kan ikke forby folk å bruke mobil på barselavdelingen, men vi kan fortelle dem at det er klokt å prioritere omsorgen for barnet, sier hun.

Det såkalte «Still face»-eksperimentet viser hvordan ettåringen reagerer når hun ikke får den responsen hun er vant til:

 

I en fagartikkel i tidsskriftet Sykepleien i fjor høst advarer en gruppe helsesøstre og lektorer ved helsesøsterutdanningen mot negative konsekvenser dersom det stadig blir avbrudd i foreldre-barn-kontakten på grunn av mobilbruk.

I den nye faglige, nasjonale retningslinjen for helsestasjonen står det at veiledning om «Foreldrenes mobil- og skjermbruk» og «Bruk av sosiale medier» skal gis når barnet er fire uker, seks måneder, to og fire år.

Men helsesøstrene mener det er god grunn til å ta opp dette med foreldrene tidligere og oftere. De anbefaler å gjøre det allerede på hjemmebesøket når barnet er fra syv til ti dager gammelt og flere ganger i løpet av de første levemånedene.

De har erfart at det er mangel på kunnskap om mulige skadevirkninger for barnet av mobilbruk.