Valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret

Av Tone Moan Nordby, 13.08.2018

På fagpolitisk konferanse 2.10 skal det velges faggrupperepresentant til fylkesstyret. Det er en spennende mulighet til å bidra fagpolitisk i NSF Nordland! Har du eller noen du kjenner lyst? Les mer her!

Det nærmer seg fagpolitisk konferanse, den går av stabelen i Bodø 2.oktober. Se påmeldingsinfo i kalenderen. I tillegg til spennende foredrag blir det også valg av faggrupperepresentant til fylkesstyret.

Fylkesorganisasjonen i NSF ledes av et fylkesstyre bestående av leder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, som velges ved egne valg. I tillegg inngår studentmedlemmenes representant innen fylket og personlig vararepresentant for denne som henholdsvis medlem og varamedlem. En felles representant for lokale faggruppemedlemmer møter i fylkesstyret med uttale- og forslagsrett.

På fagpolitisk konferanse deltar lokale faggruppeledere og kontaktpersoner, fylkesstyret, og fylkesleddets hovedtillitsvalgte.

 Prosedyre for valg av faggrupperepresentant er beskrevet i NSFs vedtekter § 5.D slik: I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere en felles representant på fritt grunnlag blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret.

Foreslå aktuelle kandidater med begrunnelse eller meld egen interesse til vervet om faggrupperepresentant innen 28.september 2018 på epost til rådgiver Kristin Johanne Rognmo: kristin.johanne.rognmo@nsf.no eller på sms tlf 97502925. Du får en bekreftelse når ditt forslag er registrert.