NSF Finnmarks studentrepresentant 2016

Av NSF

Det er valgt ny studentrepresentant på Universitetet, campus Hammerfest.

Den nye representanten heter Camilla Lunde.

Vara representant er Agnethe M. Ødegård

Vi ønsker lykke til som NSF studentrepresentant og vara for Finnmark.