50 prosent heltidsstillinger i juli

Av NSF, 16.08.2018

I juli 2018 ble det utlyst 1265 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 632 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

Det ble i juli 2018 utlyst til sammen 1434 sykepleierstillinger på nav.no. 632 var heltidsstillinger. 550 var deltidsstillinger, mens 169 av stillingene var ekstravakter eller sesongarbeid.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 sørget for at alle utlyste sykepleierstillinger på nav.no blir registrert. 

Se hele statistikken i vedleggene.