Nominasjonskomiteen er klar!

Nominasjonskomiteen som skal innstille delegater og varadelegater fra Hordaland til det ordinære landsmøtet i 2019 er valgt. Vi gratulerer 9 flotte NSF'ere med nye verv!

Leder:

Marianne Sæhle

 

Medlemmer:

Marit Breivik

Frank Eide

Evelyn Willumsen

Brita Ommedal Tarberg

 

1. Vara: Mariann Hovland

2. Vara: Kastriot Prenga

3: Vara: Inger-Marie Henriksbø

4. Vara: Linda Monstad

 

På grunn av OU-prosessen internt i NSF er perioden for det sittende fylkesstyret forlenget til utgangen av mars 2020. Det betyr at nominasjonskommiteen skal innstille delegater og varadelegater fra Hordaland til ordinært landsmøte i 2019. NSFs landsmøte i november 2019 vedtar blant annet NSFs framtidige organisering.

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement.