Stomisykepleiere og stomiklinikker i Norge

Av Vibeke Heen, 19.10.2018

Her finner du oppdatert oversikt over stomisykepleiere i Norge.

Denne listen viser kun navn på stomisykepleiere som er medlemmer i NSF og SiS.

Oppdatert januar 2019.  

Feil og eventuelle endringer meldes til styret i SiS.