Startskudd i Virke-forhandlingene

Av NSF, 05.09.2018

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag. Over 3.000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund er blant de som er omfattet av dette oppgjøret.

Hovedsammenslutningene forhandler parallelt for et oppgjør sine medlemmer innenfor sektorene helse, utdanning og kultur (HUK-området).

Unio har 6 525 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2018. Flest medlemmer har Norsk Sykepleierforbund med sine 3.165 medlemmer. Kari Tangen fra NSF er forhandlingsleder for Unio i forhandlingene. 

HUK-forhandlingene gjennomføres onsdag 5.september og torsdag 6. september.

Det vil pågå parallelle forhandlinger om overenskomster for følgende syv områder: helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler, og for museer og andre kulturinstitusjoner.