Nominasjonskomite 2018 Troms

Av Hans Yngve Bjerkås, 06.09.2018

Ved lokal fagpolitisk konferanse 3. september ble det valgt lokal nominasjonskomite for NSF Troms.

Leder for komiteen ble Marit Hjalmarsen. Hun får med seg Anne With Andreassen, Monica Nyrud, Cathrine Buch Jensen og Bente Holm Hanssen. Det ble også valgt fire varamedlemmer (se vedlegg). Vi ønsker nominasjonskomiteen lykke til i arbeidet.