Velkommen helsesykepleiere!

Av NSF, 13.09.2018

Da er det klart at helsesøstrene får ny tittel: Helsesykepleier.

Den nye tittelen ble kunngjort av helseminister Bent Høie og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland onsdag 12. september.

Besøkte Helsestasjon for gutter
Det er i forbindelse med at Høie og Hofstad Helleland besøker Helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo at den nye tittelen kunngjøres.

Helsesøster Per Arthur Andersen driver Oslos eneste helsestasjon for gutter. Her forteller han om jobben sin til likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og helseminister Bent Høie.

Høie berømmer NSF og Landsgruppen for helsesøstre for innsatsen med å arbeide frem den nye tittelen og har merket seg at det er et stort engasjement rundt den nye tittelen.

–  NSF har jobbet med dette gjennom en grundig prosess. Jeg tror ikke vi kunne kommet med noen bedre tittel, sier Høie og legger til at det er like mange meninger om tittelen som det er engasjerte mennesker i landet.

Hofstad Helleland påpeker hvor viktig den nye tittelen er i et likestillingsperspektiv.

 – Det er for få helsesøstre i Norge og det er vanskelig å rekruttere menn. Gutter har litt høyere barriere for å ta kontakt med helsestasjon enn jenter. Forhåpentlig vil den nye tittelen føre til at flere gutter søker utdanningen, sier Helleland.

Det historiske perspektivet på tittelen blir trukket fram av nestleder i NSF Solveig Kopperstad Bratseth.

– Det er lenge siden sykepleierne het sykesøstre, så nå er det på tide å få fornyet helsesøstertittelen også, sier Bratseth.

Kjønnsnøytral tittel som reflekterer fagkompetansen

Leder for helsesykepleierne, Kristin Waldum-Grevbo er svært glad for at den nye tittelen nå er bestemt.

– Det er veldig bra at vi nå får en tittel som både er kjønnsnøytral og som sier noe om fagkompetansen vår, sier Kristin Waldum-Grevbo.

Grundig prosess
Som Høie påpekte ligger det en grundig prosess bak NSFs forslag. Landsgruppen for helsesøstre (LaH NSF) har diskutert tittelen på sine generalforsamlinger siden 60-tallet. På NSFs Landsmøte i 2015 ble det vedtatt et ønske om kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere. Forbundsstyret nedsatte i september 2017 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle vurdere helsesøstertittelen.

Arbeidsgruppen bestod av representanter fra LaH NSF og ulike avdelinger i NSF og avsluttet sitt arbeid mai 2018. LaH NSF sendte ut, som ledd i arbeidsgruppens arbeid, en spørreundersøkelse til sine medlemmer og ba dem blant annet om å komme med forslag til ny tittel. De fleste forslagene inneholdt ordet sykepleier, og den mest foreslåtte tittelen var helsesykepleier. Styret i LaH NSF vedtok å gå inn for arbeidsgruppens tittelforslag.

Mange vet ikke at helsesøstre er sykepleiere
NSF har gjennomført befolkningsundersøkelser som viser at bare omtrent halvparten av befolkningen vet at helsesøstre har grunnutdanning i sykepleie, og bare 38 prosent av de under 25 år vet det.

Er det så viktig at folk vet det?

– Sykepleiere har stor tillit i befolkningen og utdannelsen er en viktig plattform for å jobbe helsefremmende og forebyggende, samt avdekke og avverge sykdom. Sykepleierutdannelsen er årsaken til at vi kan vaksinere, skrive ut prevensjon og så videre, sier Waldum Grevbo.

Kan det oppfattes som fremmed eller skremmende med tittelen sykepleier for friske barn og unge?

– Det blir problematisert at ordet «syke» vil skremme ungdom fra å oppsøke oss. «Søster» er en gammel form for «sykepleier», det forstår ungdom, tror jeg. Relasjon og tillit bygges ved informasjon, tilstedeværelse og kontakt. Og ungdom er opptatt av at vi har kompetanse når det gjelder å skille sykdom fra normale variasjoner.

Det beste alternativet
Titler over flere linjer som forsøkte å romme hele yrket ble forkastet, det samme ble de som kan forveksles med andre yrker. Derfor ble forslag som inneholdt ord som «arkitekt», «ingeniør» og liknende tatt ut. Det samme ble titler som kan forveksles med barnesykepleier.

Kunne vi ikke beholdt helsesøster og innført helsebror i tillegg?

– Helsesøster/-bror, er ikke kjønnsnøytralt, dessuten skal vi tilby noe annet enn en søster/bror og en venn, selv om vi skal være vennlige. Folkehelsesykepleier er tungt og lite «lavterskel». Skolesykepleier og helsestasjonssykepleier gjør det vanskelig for de mange som jobber flere steder, skal de skifte tittel flere ganger hver dag, spør Waldum-Grevbo.

Navnet flest har foreslått

– Vi har gått nøye inn i helsesøsters arbeidsområder: Helsefremmende og forebyggende, seksuell helse, flyktninghelse, sosial helse, fysisk helse, psykisk helse. Til slutt sto vi igjen med det navnet flest har foreslått, helsesykepleier, det var det beste alternativet, sier Waldum-Grevbo.

Mer en modernisering enn en reell tittelendring.

Tittelen går fint an å kombinere med tilleggsinformasjon som: Helsesykepleier for ungdom, ... for flyktninger, ... på helsestasjon osv.

– «Helsesykepleier» sier litt mer om hvem vi er. Vi er ikke en hvilken som helst varm voksen, kompis, eller søster: Vi er sykepleiere med spesialutdanning i det vide, helhetlige helsebegrepet, sier Waldum-Grevbo.