Frivillige kan ikke erstatte fagfolk

Av NSF, 13.09.2018

– Jeg lar meg gjerne begeistre av nye muligheter som teknologi gir. Men kvaliteten i tjenesten må ivaretas av fagfolk, den kvaliteten kan ikke apper eller frivillige erstatte. Det var Eli Gunhild Bys hovedbudskap da ny teknologi ble diskutert under årets Arbeidslivskonferanse i regi av KS.

NyBy er en app som er utviklet med tanke på å koble velferdsbehov med ledige ressurser, en plattform ala Airbnb eller Nabobil, med den forskjellen at denne appen skal møte og avhjelpe velferdsbehov. Det kan for eksempel handle om frivillige som ønsker å være besøksvenn eller noen som ber om hjelp til å få følge til legen eller et offentlig kontor. Bydel Nordre Aker i Oslo er først i landet med å teste ut denne nye appen.

Deltagerne fikk først en presentasjon av appen fra gründer Fredrik Gulowsen i NyBy og bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker.

Forbundsleder Eli Gunhild By var invitert til debatten etterpå. Hun advarte mot en utvikling der en gikk tilbake til et samfunn der sykepleiernes oppgaver igjen ble utført av «frivillige», som i tidligere tider betød familien.  – Vi må passe på at vi ikke går tilbake til en «privatisering» eller individualisering av pleie og omsorg. Det kan sette oss tiår tilbake når det gjelder likestilling.

Brukerne skal også møte riktig kompetanse når de har behov for det. Det snakkes mye om at vi trenger flere hender, men vi trenger like mye flere hoder. En frivillig vil ikke oppdagere eller observere brukeren eller pasientens behov på samme måte som en som har kompetansen, understreket By.

Hun fikk full støtte av direktør Pål Molander i Stami (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). ­­­– Selvsagt lar vi oss alle begeistre av de mulighetene som slike løsninger gir, meg inkludert. Men det viktigste av alt er at vi fastholder det både KS og fagforeningene er helt enige om: vi trenger tiltak og en politikk for å beholde og få flest mulig i arbeid. Det er jobb nummer en. Da må vi vokte oss vel for løsninger som gjør at fagligheten forsvinner eller at frivilligheten overtar for det arbeidslivet vi ønsker at flest mulig skal delta i, sa Molander.

Både Gulowsen og Henriksen forsikret at det ikke var tanken at appen skulle erstatte fagfolkene og at en dialog med de ansatte og deres organisasjoner er helt avgjørende når en tar i bruk slike nye plattformer.

Debatten ble ledet av Anders Dysvik, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI.