Forslag om å utvide abortgrensen til 24 uker

Av nsf, 17.09.2018

– Ungdomspartier som ønsker å flytte grensen for selvbestemt abort lenger enn det dagens lov tilsier, har ikke satt seg nok inn i de medisinske og etiske vurderingene ved abortgrensene. Forslaget om en abortgrense på 24 uker er uhørt og ikke gjennomførbart i virkeligheten, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mens Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tar til orde for å doble dagens grense for selvbestemt abort, altså til uke 24, har SV og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vedtatt en abortgrense på 18 uker. Abortloven ble vedtatt på Stortinget 30. mai 1978.

Forslagene fra Unge Venstre og FpU har møter sterk motbør i det medisinske fagmiljøet, og blant annet fra partifeller. Kjell Ingolf Ropstad i KrF synes blant annet at Unge Venstres forslag er «skremmende og blottet for etiske refleksjoner».

Å gjennomgå en abort etter uke 12-13 er en relativt smertefull prosess som bør unngås av hensyn til den gravide kvinnen, påpeker Schjelderup. Senaborter i Norge er nå innskjerpet til 22 uker, som er grensen for at barnet antas å være levedyktig utenfor mors liv. Ifølge abortloven kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis dersom det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig.

– Dersom grensen blir endret til uke 18, vil kvinner kunne utsette abort helt fram til uke 17. Det er ein mye større fysisk og psykisk belastning for kvinnen  i uke 17 enn i uke 11, sier Torbjørn Moe Eggebø, som er overlege på Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, på St. Olavs hospital.

https://www.aftenposten.no/norge/i/KvAVbX/Unge-Venstre-vil-doble-grensen-for-selvbestemt-abort

https://www.siste.no/politikk/helse/innenriks/jordmodre-er-rystet-over-abortforslag/s/5-47-130521