Vervekampanje

Av Siw Andrea Todal, 19.09.2018

Vervekampanje

 

 

 

 

 

 

VERVEKAMPANJE

Fram til 12. oktober 2018

 

NLAS vil ha medlemmer. Jo større NLAS blir jo mer stipender.

 

Hvorfor bli medlem av NLAS:

  • NLAS setter av en stor sum hvert år som går til stipend
  • Tilgang til hjemmesider med informasjon om kurs etc.
  • Redusert kursavgift på AKUTTDAGENE
  • Kunne bli Årets Akuttsykepleier
  • Være med i lokalgruppe. Lokalgruppene kan bidra med økt faglig kompetanse blant medlemmene ved å holde regelmessige fagkvelder
  • Lokalgruppen kan bli medarrangør til AKUTTDAGENE. Overskuddet kan brukes til fagkvelder og/eller stipend til de lokale medlemmene
  • Lokalgruppen får tilført midler ut fra antall medlemmer
  • NLAS er med å utvide kontaktnettet blant medlemmene i hele Norge
  • KUN 280,- PR ÅR I MEDLEMSKONTIGENT!

 

Vervekampanjen vil foregå slik:

Alle som verver minst ett medlem er med i trekningen av et universalgavekort på 1000,-

 

Det nye medlemmet går inn på hjemmesiden www.nlas.no og trykker fanen Om NLAS - informasjon og til Medlemsinformasjon og til innmeldingsskjema. Direkte link er http://nlas.no/om-nlas-informasjon/medlemsinformasjon/innmeldingsskjema Punktene fylles ut. Det er viktig at i feltet ”Melding til oss” fylles ut hvem det er som verver.

Altså den som meldes inn må gjøre dette selv!

 

Vervekampanjen varer fram til 12.oktober 2018.

Vinner trekkes 18.oktober under Akuttdagene 2018

Lykke til.

 

Hilen styret ved Kim, Aimee, Kathrine, Tommy, Jeanette og Siw Andrea