Endringer i takster for jordmorhjelp

Av nsf, 23.09.2018

Helse og omsorgsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp med virkning fra 1.oktober 2018. Dette betyr blant annet at det er vedtatt takst for jordmor som assisterer ved hjemmefødsel.

Nylig har vi også erfart at takster for jordmorhjelp har falt bort i Helfos takstsystem fra 1.oktober 2018. Etter den dato er det satser jordmødre i følgetjeneste har brukt som ikke lenger er anvendelige.

Når departementet gjorde endringen, var ikke hensikten at jordmødre ikke skal få betalt, men at helseforetakene selv som har ansvaret skal betale. Etter at våre jurister harvært i kontakt med departementet, oppfatter vi helt klart at de henger etter med å få denne informasjonen ut til kommuner og foretakene. Det var departementet helt tydelig på. Etter vår oppfatning er da status kun en praktisk endring, der en ordning er avviklet uten at departementet har fått den nye ordningen godt nok på plass og forankret. Det vil forhåpentligvis skje raskt, og departementet har lovet å holde Jordmorforbundet orientert om saken.