SVs leder Audun Lysbakken i møte med Jordmorforbundet på Stortinget ga resultater

Av nsf, 24.09.2018

Audun Lysbakken holdt etter møtet med leder Hanne Charlotte Schjelderup sin tale til landsstyret der bedre fødselsomsorgen ble løftet fram som  ett av hovedtemaene for partiet framover. SV krever bedre jordmorbemanning og endring i finansiering av jordmortjenesten. Møtet resulterte også i en rekke store presseoppslag i landets største aviser der konsekvenser av kutt i fødselsomsorg og jordmormangel ble satt fokus på.

Her er et utdrag med intervju av Schjelderup i Dagbladet:

Vi ser klare konsekvenser av kutt i fødselsomsorgen. I fødsels- og barselomsorgen er det for få folk, mener Hanne Charlotte Schjelderup.

BEKYMRET: Hanne Charlotte Schjelderup vil ha bemanningsnorm og øremerkede stillinger til jordmødre.

- Det er lagt ned hundre fødeavdelinger, og resten av tilbudene er ikke bygd ut tilsvarende. Det utdannes for få jordmødre, og de som utdannes får heller ikke fast jobb. De får gjerne små vikariater. Jeg har sett stillinger ned i 10 prosent utlyst , sier Schjelderup.

 

- Hvilke konsekvenser har dette?

 

- Konsekvensene ser vi helt klart, det er nedgang i ammetall, det er en økning i fødselsdepresjoner, og flere nyfødte legges inn med dehydrering, som er veldig alvorlig for de minste barna, sier Schjelderup.

Les hele saken i Dagbladet her:

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-erna---blir-velferdsoppror-hvis-hun-ikke-snur/70225539