Kvinner på tvers fokuserer på barselopprøret i 2018

Av nsf, 24.09.2018

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger ble invitert på besøk til superdamene i "Kvinner på tvers" og snakket om Barselomsorgen; hvilke muligheter har vi til å snu utviklingen? Her på bilde med engasjerte og flinke Lena fra 1001Dager #barselrevolusjonen #barselopprøret

"Kvinner på tvers" er et samarbeid mellom fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Jordmorforbundet gratulerer  «Kvinner på tvers» med 25-års jubileet og takker for at vi ble invitert til å tale om barselomsorgen, og hvilke tiltak vi mener må på plass for å snu utviklingen der det kuttes i fødsels- og barselomsorgen.