KOMP - nyttig hjelpemiddel for eldre

Av Tanja Yvonne Alme, 24.09.2018

Kreftoreningen har i samarbeid med Ni isolasjon utviklet en datamaskin som er tilpasset eldre. Denne kan brukes til å holde sosial kontakt med familile og venner.

 

 

Kreftforeningen har kjøpt inn 80 stk som de ønsker å låne ut gratis. Har du kontatk med pasieter dette kan være aktuelt for?

Ta i såfall kontakt med kreftforeningen på 21494921 eller se mer på kreftforeningen.no/komp

Komp