– Positiv med lønn som virkemiddel

Av NSF, 25.09.2018

– Det er positivt at stadig flere kommuner innser at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Tidsskriftet Sykepleien har laget en oversikt over hva ulike kommuner tilbyr for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Ifølge Sykepleiens oversikt tilbyr hele 151 kommuner sykepleiere noe "ekstra" utover den sentrale tariffavtalen med KS. Dette ekstra er alt fra bonuser og faste tillegg til mer ferie, festivalbilletter og seniortillegg.

NSF-leder Eli Gunhild By mener god lokal lønnspolitikk vil være et gode for alle kommuner, sammen med tilstrekkelig bemanning, gode arbeidstidsordninger og et godt fagmiljø.

Hun påpeker en viktig forskjell mellom de ulike rekrutteringstiltakene:

– Hvis kommunene benytter seg av kortsiktige løsninger i form av «signeringsbonuser» og andre engangssummer, og dermed tror de slipper å heve lønnen, vil de snart finne ut at det ikke er en bærekraftig rekrutteringspolitikk. Arbeidsgivere både sentralt og lokalt må innse at høyere lønn er et mye bedre virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere. En engangssum er borte når den er brukt opp, et lønnstillegg beholder du, presiserer hun.

Les hele artikkelen, og se oversikten i Sykepleien.