Nytt fra leder av nominasjonskomiteen - Suppleringsvalg

Av nsf, 25.09.2018

Jordmorforbundets nominasjonskomite ble valgt på GF i september 2017. Leder av valgkomiteen heter Berit Pettersen og kommer i fra Tromsø. Nå skal hun gjennomføre et suppleringsvalg.

 

Valg av en ny fast representant til landsstyret

To av våre faste medlemmer og to vararepresentanter i landsstyret har fått varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden. Vara har nå rykket opp som fast styrerepresentant. Det skal dermed velges ett fast styremedlem, og tre nye stedfortredere i et suppleringsvalg. Nominasjonskomiteen administrerer et suppleringsvalg som er basert på uravstemning blant våre stemmeberettigete medlemmer (jf. Vedtekter § 5 d Nyvalg). Det vil si at du får mulighet til å avgi din stemme elektronisk. Valget foregår via SMS og du kan avlegge stemmer fra 19. til 22. oktober. Kandidatenene vil bli kunngjort på SMS til alle stemmeberettigede medlemmer, og på nettsiden.

Dersom du, eller noen du kjenner har en interesse for politiske spørsmål rundt jordmorfaget, så er dette tingen for deg. Landsstyret møtes ca. fire ganger årlig og diskuterer store og små politiske saker som angår jordmødre og helsevesenet i Norge. Hvis du lurer på hva det vil si å sitte i landsstyret, kan du kontakte leder Hanne Charlotte Schjelderup på 48 17 12 21 eller haneri@nsf.no

Stiller du til valg må du sende en mail til leder av nominasjonskomiteen, Berit Pettersen beripe67@gmail.com, innen 18. oktober

Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til Jordmorforbundet NSF sine vedtekter ikke er anledning til å foreslå seg selv.  Det betyr at noen må foreslå deg som kandidat.  Kandidatskjema ligger vedlagt.