Studentstyret NSF Student 2018-2019

Av Thea Martine Olsen, 25.09.2018

Årsmøtet 2018 valgte følgende Studentstyre for perioden 2018-2019.

 

Studentledelsen

Leder: Sebastian Dahl                        
Tlf: 46424638
Mail: sebdah@nsf.no       
Nestleder: Vegard Henden
Tlf: 41762201
Mail: vegard.henden@gmail.com

 

Styremedlemmer

Synne Eilertsen
Tlf: 46544998
Mail: synnejulie@hotmail.com  

Ansvarsfylker:
Oppland, Hedmark og Troms

 

Edel Marlen Taraldsen
Tlf: 92499051
Mail: edelmarlen@hotmail.com

Ansvarsfylker:
Rogaland, Buskerud og Finnmark

 

Ludvig Fløtra
Tlf: 98453723
Mail: ludvig.flotra@hotmail.com

Ansvarsfylker:
Hordaland, Sogn og Fjordane
og Østfold

 

Anja Abusland
Tlf: 94822342
Mail: anja.ninasdotter@hotmail.com

Ansvarsfylker:
Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark

 

Mathilde Olbrekk
Tlf: 94891155
Mail: mathilde.olbrekk@gmail.com

Ansvarsfylker: 
Nordland, Oslo og Akershus

 

Varamedlemmer

Charlotte Parelius Tro
Tlf: 45068577
Mail: charlottepareliustro@gmail.com

Ansvarsfylker: 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

 

Ole-Martin Hjemaas
Tlf: 94038479
Mail: olehje89@gmail.com

Ansvarsfylker: 
Møre og Romsdal og Vestfold