Fagkafè høsten 2018

Av Anne Hansen Vartdal, 28.09.2018

Vi har gleden av å invitere medlemmer til to kvelder med Fagkafè denne høsten.

Fylkesstyret har nedsatt en egen komitè for å arrangere fagkafèer.  I komitèen sitter Bente Liv Hagen, Tone Bryn Damsgård og Anne Vartdal. 

Vi ønsker å kunne arrangere dette jevnlig, og kan tilby to fagkvelder denne høsten og to i vårsemesteret. Et enkelt konsept der vi inviterer en foreleser/innleder, gir rom for samtale og diskusjon og har en enkel servering. Vi starter kl. 18 begge kveldene.

Både for faglig påfyll og for sykepleiefelleskap.

Denne høstens arrangement:

Torsdag 18.okt har vi invitert Martin Nordvik, sykepleier og veileder ved Durapart. Martin vil gi oss en innføring i hvordan en kan bruke oppmerksomt nærvær, "mindfulnes", som en hjelp i en travel jobbhverdag og i livet generelt.

 

Mandag 12.november kommer leder i Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Kjølsrud. Da setter vi fokus på varsling og yrkesetsike retningslinjer. Denne høsten har ansatte i hjemmesykepeleien i Arendal varslet administrasjon og politikere om uforsvarlige tjenester. Dette har også ført til mange medieoppslag.

Når skal vi sykepleiere si ifra? På hvilken måte? Hvordan kan jeg som sykepleiere agere? Elisabeth gir oss kunnskap, reflekterer og gir råd ut ifra våre yrkesetiske retningslinjer.

Håper vi ser mange på disse arrangementene!