Publisering: Pasientens opplevelse av tiden etter atrieflimmerablasjon

Av Gunhild Brørs, 30.09.2018

NSF-LKS gratulerer Sønneva Bergtun og hennes medforfattere med publisering av hennes artikkel i forbindelse med mastergradutdanningen. Artikkelen har tittelen Patients' experiences 1-6 months after atrial fibrillation ablation: A holistiv perspective, og er publisert i Journal of Advanced Nursing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30187542

Sønneva Bergtun mottok mastergradsttipend av NSF-LKS i 2017. Vi ønsker henne lykke til videre med klinisk forskning innen kardiologisk sykepleie.