Rapport fra LNN-konferansen i København

Av Arne Værland, 30.09.2018

Leder og NSF LSL medlem Gitte Korvann har sendt oss denne rapporten etter å ha deltatt på den nordiske lederkonferansen i København.